E-post:

info@klagshamnsbyalag.se


Styrelse:

Ordförande: Henrik Nyberg henrik.nyberg@klagshamnsbyalag.se

Vise ordförande: Max Hartler max.hartler@klagshamnsbyalag.se

Kassör: Susanne Olsson susanne.olsson@klagshamnsbyalag.se

Sekreterare: Douglas Lewrén douglas.lewren@klagshamnsbyalag.se


Facebook:

https://www.facebook.com/groups/klagshamnsbyalag (Endast för medlemmar i föreningen)

https://www.facebook.com/groups/klagshamnsforum (För alla)